Kom jezelf tegen en doorzie je patronen

Het Enneagram is een flexibel model wat inzicht, structuur en richting geeft. Het is een krachtig instrument om onszelf en anderen te begrijpen. Het helpt om op een nieuwe manier naar jezelf of naar anderen te kijken. Je leert je sterke en minder sterke kanten kennen, weet wat je valkuilen zijn en hoe je die kunt vermijden.

Het Enneagram bestaat uit 9 basistypen, ook wel Enneatypen, van ons gedrag. Elk mens herkent alle 9 Enneatypen meestal wel in zijn eigen leven, maar er is er bij iedereen één die dominant is.
Het dominante type verklaart waarom wij ons op een bepaalde manier gedragen en een bepaalde kijk op de wereld hebben.

Als je weet welke van de negen typen je zelf sterk hebt ontwikkeld dan kun je jezelf en anderen, beter begrijpen en accepteren. Je zit niet vast aan één type en niemand is een puur Enneatype. Iedereen is een unieke mix van zijn basistype en de vleugels. Zij liggen direct links en rechts van een Enneagram cijfer.

Enneagram met cijfers

Het Enneagram verder ontcijferd

De 9 Enneatypen verhouden zich in een gestructureerde wijze tot elkaar. Als iemand ontspannen en effectief is neemt hij de goede eigenschappen van een bepaald ander Enneatype over. Als iemand juist gespannen is neemt hij de slechte eigenschappen van weer een ander Enneagramtype over.

Inzicht in het Enneagram kan mensen helpen zichzelf en anderen te begrijpen. Met name waarom mensen op een bepaalde manier op elkaar reageren. Ook geeft het een handvat om naar persoonlijke groei te zoeken. Je komt jezelf tegen en doorziet je patronen. Waarom doe je wat je doet? Op zich kan dat al een eye opener zijn. Het Enneagram gaat verder. Een ontwikkelingsweg om los te komen van automatische patronen en andere vrijere keuzes te maken en je zelf te zijn.


‘Je weet pas wat je wilt, als je weet wie je bent. Het kost tijd om daar achter te komen’