Het Enneagram is een model dat bestaat uit 9 verschillende type mensen. Dit model kan worden ingezet voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Voor jou zelf, maar ook om de ander te leren kennen. Dit kan een feest van herkenning worden binnen een relatie, familie of team.

Wat spreekt aan in het Enneagram model?
Vooral de herkenbaarheid spreekt in dit model erg aan. Iedereen zal als hij de 9 Enneatypes omschreven ziet er iemand in herkennen. Een ander herkennen is meestal gemakkelijker dan jezelf herkennen. Dit proces kan snel, maar ook langzamer dan bij een ander gaan. Niks is hieraan fout. Je loopt je eigen weg naar een ontmoeting met jezelf. Als je begrijpt wat mensen drijft dan kan je ook beter begrijpen waarom ze iets doen en waarom jij zelf iets doet.

Waarom is het Enneagram een dynamisch model?
Je bent niet 1 type, maar je vertoont eigenschappen en patronen van een type. We hebben alle Enneatypes in ons. Als je goed in je vel zit ga je naar je ontspanningspunt toe. Je vertoont de positieve eigenschappen van dat Enneatype.

Onder druk ga je bijna als vanzelf naar je stresspunt. Dit is ook weer een ander Enneagram type waar je naar toe trekt. Je vertoont dan de negatieve eigenschappen van dat type.

De types die naast jou in het Enneagram model liggen, zijn je vleugels. Ook zij hebben invloed op je persoonlijkheid. Vleugels kleuren je en maken jou jij.

Zo zie je maar dat we niet allemaal hetzelfde zijn als we eenmaal hebben ontdekt welk type we zijn. Je bent een mengeling van types, afhankelijk van de situatie waarin we ons bevinden.

Waarom is het nuttig om te weten wat voor Enneatype je bent?
Als je weet welke van de 9 types je zelf sterk hebt ontwikkeld, dan kun je jezelf beter begrijpen en accepteren. Ook als je iets wilt veranderen is het handig om te weten om welk type het gaat. Het Enneagram is een model dat bij uitstek geschikt is om het gesprek aan te gaan met jezelf.

Zijn er combinaties van types die totaal niet met elkaar overweg kunnen?
In mijn beleving kan elk type met een willekeurig ander type prima samenleven, mits men elkaar in zijn eigen waarde laat. Sommige Enneatypen zijn elkaars tegenpolen. En passen juist daarom goed bij elkaar. Een balans vinden in de verschillende typen blijft een uitdaging. Het is dan natuurlijk handig te weten met wat voor type je te maken hebt.

Is er één van de Enneatypen beter dan de ander?
Nee, elk type is goed. Het Enneagram geeft geen oordeel. Elk type is te zien als een overlevingsstrategie, gedreven vanuit een basisemotie. Het is inspirerend hoe de negen typen elkaar kunnen aanvullen, irriteren, waarderen, ontwikkelen en helpen groeien.


‘Het is de vraag die ons ontwikkelt dus … blijf vragen’